Услуги

Неколку врвни услуги, дигитална трансформација 

е-Идентификација

Сега луѓето можат да креираат дигитален идентитет од далечина со само неколку кликања од нивниот мобилен уред, а потоа да го користат како документ за лична идентификација. Ќе ги верификуваме информациите за идентитетот преку еден или повеќе официјални извори на податоци. Повеќе не е потребно физичко присуство, па оттука, банкарството, осигурувањето, јавните институции или другите услуги може да се достапни од далечина.

е-Потпис

Потпишувањето документи на хартија е минато. Сега, електронските документи може да се потпишат од далечина со квалификуван електронск потпис директно од мобилниот уред со исто правно дејство како документите на хартија со потпишани своерачно. Отстранете ја хартијата, бидете ефективни, станете “зелени“.

е-Достава

Безбедно испраќање и примање на сите документи и пораки од било каде преку вашиот мобилен уред, сега е реалност. Зошто да испраќам хартија повеќе? Испратете сега и добијте дигиталена потврда со услугата за електронска регистрирана испорака, исто како и услугата за регистрирана на пошта.

Повеќе доверливи услуги