News

Learn all latest news about ID operated by Evrotrust
Преламување на граници: Евротруст добива статус на објавена е-идентификациска шема.

Преламување на граници: Евротруст добива статус на објавена е-идентификациска шема.

Додека бизнисите и индивидуалците ги примаат предностите на безбедните дигитални интеракции, Евротруст е спремен да ги предводи трансформациите на дигиталниот пејзаж, фаќајќи го идниот период…
Република Северна Македонија, Mastercard го дизајнираше Национален сервис за дигитален идентитет за да помогне во растот на дигиталната економија

Република Северна Македонија, Mastercard го дизајнираше Национален сервис за дигитален идентитет за да помогне во растот на дигиталната економија

Партнерство за градење по меѓународни стандарди, рамка Владата на Република Северна Македонија и Mastercard денес ги претставија плановите за низа дигитални решенија што ќе ги…